Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Co nas czeka w kwietniowej emisji detalicznych obligacji skarbowych?

Od lutego Ministerstwo Finansów utrzymuje oprocentowanie obligacji skarbowych na tym samym poziomie. Zmianie nie podlegają również marże, na podstawie których wyliczane jest oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych.

Zobacz także:

Słowa kluczowe:

Już od 1 do 30 kwietnia 2013 roku, z analogicznym do lutego i marca oprocentowaniem, dostępne będą następujące obligacje Skarbu Państwa:

 • obligacje dwuletnie (DOS0415), o oprocentowaniu stałym, które wynosi 3,5 proc. w skali roku przez okres dwóch lat,
 • obligacje trzyletnie (TOZ0416), o zmiennej stopie procentowej – w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 4,0 proc. w stosunku rocznym,
 • obligacje czteroletnie indeksowane (COI0417), których oprocentowanie wynosi 4,5 proc.
  w pierwszym okresie odsetkowym,
 • obligacje dziesięcioletnie (EDO0423), których oprocentowanie wynosi 5,0 proc. w pierwszym okresie odsetkowym.

Wartość nominalna wyżej wymienionych typów obligacji Skarbu Państwa wynosi 100 zł.  Kolejny miesiąc z rzędu utrzymaliśmy oprocentowanie obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej na niezmienionym poziomie pomimo spadku rentowności obligacji na rynku hurtowym – podkreśla Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. W dalszym ciągu stosujemy promocyjne oprocentowanie obligacji dla inwestorów indywidualnych. Osoby fizyczne mogą więc nabyć obligacje skarbowe z wyższym oprocentowanie niż inwestorzy instytucjonalni – dodaje Bogdan Klimaszewski z Ministerstwa Finansów. Jak działają IKE Obligacje i jakie warunki należy spełnić by stać się posiadaczem takiego produktu finansowego?Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy o prowadzenie Konta IKE Obligacje z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego. W ramach tego konta możemy kupować wyłącznie Obligacje Skarbu Państwa, a częstotliwość dokonywania wpłat jest dowolna – odpowiada Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Warto pamiętać, że po spełnieniu określonych warunków ustawowych – tj. osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych- zysk wypracowany na koncie IKE jest zwolniony z 19% podatku dochodowego. 

Wysokość marży w kwietniowych obligacjach nie uległa zmianie 

W przypadku obligacji dwuletnich, jedynego papieru dłużnego o stałym oprocentowaniu, wysokość oprocentowania została ustalona na poziomie 3,50 proc, a zysk po roku dopisywany jest do kapitału.
W związku z tym, skumulowany zysk z zakupu dwulatek w kwietniu będzie analogiczny do ubiegłych dwóch miesięcy i wyniesie on 7,12 proc.
Obligacje trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie mają oprocentowanie zmienne oraz różny sposób naliczania i wypłaty odsetek.

 • Trzylatki – oprocentowanie wyliczane jest i wypłacane co pół roku w oparciu o WIBOR 6M powiększony o mnożnik, który tak jak w marcowej emisji wynosi 1,00.
 • Czterolatki – oprocentowanie wyliczane jest na podstawie poziomu inflacji z ostatnich
  12 miesięcy i powiększone o marżę, która w pierwszym roku odsetkowym wynosi 3,20 proc. (o 0,40 proc. więcej w porównaniu do marca), a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych nie uległa zmianie i wynosi 1,25 proc.
 • Dziesięciolatki – oprocentowanie wyliczane jest w oparciu o poziom inflacji powiększony
  o marżę, która dla pierwszych 12 miesięcy wynosi 3,70 proc. (o 0,40 proc. więcej
  w porównaniu do ubiegłego miesiąca), w kolejnych latach marża nie uległa zmianie i wynosi 1,50 proc.

  Jak działają IKE Obligacje i jakie warunki należy spełnić by stać się posiadaczem takiego produktu finansowego?Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy o prowadzenie Konta IKE Obligacje z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego. W ramach tego konta możemy kupować wyłącznie Obligacje Skarbu Państwa, a częstotliwość dokonywania wpłat jest dowolna – odpowiada Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Warto pamiętać, że po spełnieniu określonych warunków ustawowych – tj. osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych- zysk wypracowany na koncie IKE jest zwolniony z 19% podatku dochodowego.   

Jak dokonać zakupu obligacji skarbowych?

Obligacje Skarbu Państwa można nabyć w całej Polsce dzięki mnogości kanałów dystrybucji. Zakupu obligacji można dokonać w oddziałach Banku oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Dodatkowo przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych jest wyłącznie PKO Bank Polski.

Kto może kupić obligacje skarbowe w sprzedaży detalicznej?

Papiery te, mogą nabywać osoby fizyczne - zarówno obywatele Polski, jak i inwestorzy zagraniczni oraz stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje wpisane do rejestru sądowego, a także nierezydenci wpisani do rejestru urzędowego. Do dokonania zakupu niezbędny jest dowód osobisty lub paszport (dla osób z zagranicy). Obligacje skarbowe mogą nabywać osoby pełnoletnie, lub w imieniu osób niepełnoletnich rodzice (o ile nie są pozbawieni praw rodzicielskich) bądź opiekunowie ustawowi. Wszyscy nabywcy obligacji wpisywani są do Rejestru Nabywców Obligacji.

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe - dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki pożyczkowe potrzeby budżetu państwa. Skarb Państwa emituje: Dwuletnie obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej (DOS), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu, oprocentowanie stałe określone przez Emitenta, wykup po dwóch latach od dnia zakupu. Trzyletnie oszczędnościowe obligacje o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, określane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M, odsetki wypłacane co pół roku, data wykupu 3 lata od dnia zakupu. Czteroletnie oszczędnościowe indeksowane obligacje (COI), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie wg wskaźnika rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z kapitałem), data wykupu 4 lata od dnia zakupu.Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje (EDO), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie wg wskaźnika rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji, kapitalizacja roczna, data wykupu 10 lat od dnia zakupu.

 Więcej informacji:

Ministerstwo Finansów
Bogdan Klimaszewski, Zastępca DyrektoraDepartamentu Długu Publicznego w MF bogdan.klimaszewski@mofnet.gov.pl  
Tel. (22) 694 50 00
PKO Bank Polski
Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego PKO BP SA
malgorzata.jablonska@pkobp.pl
Marta Soluch, Multi Communications
marta.soluch@multipr.pl
Kom: 662 182 906
Marta Ziemska, Multi Communications
marta.ziemska@multipr.pl
Kom: 602 461 945

 

Centrumpr.pl