Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Co zrobić, aby zostać profesjonalnym księgowym?

Zawód księgowego to odpowiedzialne i trudne zajęcie, do którego nie każdy ma predyspozycje. Jednak Ci, którzy zdecydowali się na karierę w tym zawodzie, raczej rzadko żałują swojego wyboru.

Galeria:

Co zrobić, aby zostać profesjonalnym księgowym?

Zobacz także:

Słowa kluczowe:

Księgowy może być zatrudniony w prywatnym przedsiębiorstwie lub w profesjonalnym biurze rachunkowym/księgowym. Jaka jest różnica? W firmie księgowy prowadzi ewidencję finansową jednego podmiotu, często zajmuje się także sprawami administracyjnymi i reprezentuje pracodawcę w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi jak np. banki, czy urzędy. Jest jedną z najważniejszych osób w całym przedsiębiorstwie, wystarczy wspomnieć, że zajmuje się wypłatami dla pracowników.

Rola księgowego w biurze rachunkowym jest nieco inna – tu jest on w pewnym sensie „wolnym strzelcem” i przyjmuje zlecenia od różnych klientów. Biura księgowe nie mogą narzekać na brak zainteresowania, wszystkie zdarzenia finansowe w każdej firmie muszą być przecież dokładnie udokumentowane. Nie wszystkie firmy zatrudniają jednak księgowego na etat – wiele z nich zleca obsługę prowadzenia ewidencji właśnie profesjonalnym biurom. Wśród zleceń finansowych dla księgowych pojawiają się m. in. analizy i sprawozdania finansowe, wypełnianie formularza PIT, obliczanie składek, itp. Przy sumiennym wykonywaniu swoich obowiązków, księgowy który obsługuje kilku klientów może liczyć na naprawdę dobre zarobki, sięgające nawet kilku tysięcy. Do tego trzeba jednak wiedzy i umiejętności.

Co zrobić, aby zostać profesjonalnym księgowym? W pierwszej kolejności warto pomyśleć o wyborze odpowiedniej szkoły. Choć wystarczy wykształcenie średnie ogólne lub ekonomiczne, to jednak dobrym pomysłem wydaje się skończenie studiów ekonomicznych. Z wyjątkiem praktyki i kursów, nic nie zastąpi wiedzy przekazanej przez profesorów. Dobry księgowy powinien mieć szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości, księgowości, prawa podatkowego czy zarządzania finansami. Gdzie indziej jak nie na studiach zdobędzie taką wiedzę? Druga sprawa to wykorzystanie tej wiedzy w praktyce – początkujący księgowy powinien starać się o zatrudnienie, praktyki bądź staż w biurze rachunkowym. Tam będzie miał okazję zmierzyć się z rożnymi problemami i zagadnieniami, które pozwolą zebrać pierwsze doświadczenia. Na początku nie warto się boczyć na małe zarobki, ponieważ wiedza zdobyta w biurze księgowym z pewnością zaowocuje w przyszłości. Tu może pojawić się pytanie, gdzie zacząć swoją przygodę z księgowością? W firmie osoba na tym stanowisku skupiona jest tylko na działaniach jednego przedmiotu, przez co rozwiązywane zagadnienia są dość jednorodne. Nie zawsze jest też od kogo się uczyć (zwłaszcza w małych firmach), co przecież w przypadku każdego młodego pracownika ma kolosalne znaczenie. Natomiast w biurze nie dość, że pojawiają się zlecenia od kilku klientów z różnych obszarów księgowości, to można się wiele nauczyć od współpracowników.

Każdy profesjonalny księgowy jest świadomy, że musi wciąż uzupełniać wiedzę z zakresu księgowości, rachunkowości i prawa (np. interesować się zmianami w przepisach podatkowych, celnych, dewizowych). W tym celu warto czytać fachową literaturę oraz brać udział w kursach i szkoleniach dla księgowych. To okazja na zdobycie przydatnych informacji i nowych umiejętności, a także wymiany doświadczeń z osobami z branży, Podobnie jak konferencje i kongresy, które dostarczają np. wiadomości o zmianach w prawie i gospodarce.

Jakie cechy powinien mieć profesjonalny księgowy? W tym zawodzie bez pewnych cech nie ma szansy na poprawne wykonywanie swoich obowiązków. Trudno bowiem wyobrazić sobie księgowego, któremu brakuje zdolności analitycznych, dokładności i skrupulatności. Nawet drobny błąd w dokumentach, np. niewłaściwie postawiony przecinek, może wywrócić do góry nogami całą księgowość i narazić firmę na straty. Dlatego też każdy księgowy musi być odpowiedzialną osobą, która zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Oprócz tego w cenie jest sumienność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, znajomość obsługi komputera, programów do księgowości, a także wysoka kultura osobista.

Na koniec wymagania, jakie stawiane są przed księgowym, który chce posiadać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W tym celu należy spełnić jeden z warunków określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Artykuł 76b mówi:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej, która:

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy;

3) spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) posiada trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

b) posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

c) posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób.

 

Czy warto pracować na stanowisku księgowego? Zdecydowanie tak! Po pierwsze jest to bardzo dobrze płatny zawód, a po drugie, wcale nie jest taki nudny, jak by się mogło na początku wydawać!

 

KJ

 

I TY możesz zostać księgowym! Sprawdź, jakie szkolenia księgowe są obcenie dostępne.